ME KÕIK EI SAA TEHA SUURI ASJU, KUID ME VÕIME TEHA VÄIKESI ASJU SUURE ARMASTUSEGA. (Ema Teresa)

09 juuni 2010

Inglismaale kaasa!


Kokkuvõtlik tänukõne kooliaasta viimasel aktusel õpilastele, lapsevanematele, hoolekogule, vallavanemale ....

„ETTEVÕTLUS EUROOPAS – TEGEVUS TÄIS SEIKLUSI“

Rahvusvahelise ning kaheaastase Uhtna Põhikooli Comeniuse projekti kokkuvõte ja lõpparuanne tuleb esitada juba sellel suvel - seega on hea aeg teha kokkuvõtteid!

Projektitöö tähendas õpetajatele ning kogu koolipersonalile lisaks põhitööle sobitada oma tegevusplaanidesse ka projektiga seotu. Olgugi, et projekt oli ametlikult vaid algklassidele mõeldud – kaasasime nii Uhtna lasteaia kui ka 5.-9. klasside õpilased. Meid on ju nii vähe!
Ühiseid ettevõtmisi nautisime partnerkoolide peredegaga Inglismaal, Hispaanias, Poolas ning lasteaiaga Rumeenias.
Meie Comeniusprojekti üldised eesmärgid said kuhjaga täidetud.
Üks peamisi eesmärke oli arendada õpilaste suhtlemist, töötamist ühise eesmärgi nimel eakaaslastega, koolikaaslastega ning samuti ka teiste maade õpilastega. Õpilased nautisid kirjavahetust emaili, msn-i , skype ning ka maaposti vahendusel.
Õpilased, kes võõrustasid sõpruskoolide õpilasi või kes ise elasid projektikohtumiste ajal Poola või Hispaania peredes, said peretuttavaid, kellega vahetatakse kirju ja kingitusi jätkuvalt.
Suhtlemise peamiseks vahendiks on keel. Meie projekti peamiseks suhtluskeeleks on inglise keel, samuti õppisime sõnu ja lauseid hispaania, poola, rumeenia keeleski. Poola koolides projektikohtumisel viibides saime arendada ka venekeeleoskust.
Ingliskeele õpetaja sõnul on keele õppimiseks kõige tähtsam MOTIVATSIOON meie koolis tänu projetitööle märgatavalt tõusnud. Õpilased hindavad keeleõpet, kuna kogemuse põhjal saavad nad tuua näiteid, kuidas keeleoskus neid sõpradega suhtlemisel kaasa aitab.
Õpetaja teeb oma igapäevatööd südamega ning igas koolis ning tegelikult ka igal õpetajal kujuneb ajapikku nn oma käekiri. Väga arendavad ja tõelised ideedeallikad olid kõik meie projektikohtumised. Projektikohtumistel külastasime koolimaju, lasteaedu, vaatlesime koolitunde ning nautisime õpilaste etteasteid.

Palun siia , minu kõrvale
* esindajad nendest peredest, kes olid võõrustajateks meie kevadise Comeniuse kohtumise ajal Eestis. (Carol, Rebeca, Käti, Margus, Minna, Raimo, Adrian, JuliaBirgit, Kristi,Järt, Joost)
* õpilased, kes sõitsid õpetajatega kohtumisele Hispaaniasse ning elasid Hispaania lahketes kodudes. (Käti, Rebeca, Silver, Järt).
* õpilased, kes sõitsid meiega Poola. Vaprale bussireisile pidasid hästi vastu Carol, Marite, Raimo, Magnus ja Margus. Samuti võitsid nad poolakatest võõsutajate südamed. Mäletame pisaraterohket lahkumispidu...
* ning palun siia veel need neiud, kes käsid meiega viimasel projektikohtumisel Inglismaal Darlingtonis: Katrin, Birgit, Reelika, Julia, Ketlin ja Kärt.

Meie suureks rõõmuks jätkus neid õpilasi, kes tahtsid meiega reisile tulla, see lisas kindlustunnet, et kui Uhtna koolis peaks mõne aasta pärast tekkima sarnane erakordne võimalus osaleda projektis, on meil õpilasi ja peresid kes on valmis võõrustama ja samuti ka reisima.

Lasen mikri nüüd käest kätte, palun igaühel öelda, mida andis Sulle ja ka sinu perele Comeniuse projektis osalemine???
(Õpilaste arvamused kajastuvad ka nende reisikirjeldustes siin samas blogis varasemates postitustes).

Ma olen alati armastanud reisimist ja inimeste ning kultuuridega tutvumist, ma poleks aga uneski osanud näga, et minu õpetajatöö loomulikuks osaks saab olema õpilastega lennukitega reisimine, võõra maa kultuuri ja kommetega tutvumine, ingliskeele rääkimine ning asjaajamine.

Tänan veelkord südamest äärmiselt toetavat kooliperet, õpihimulisi õpilasi ning teie fantastilisi perekondi, Uhtna inimesi ja ka Sõmeru vallavalitsust.
Aitäh teile kõigile selle toreda võimaluse eest!

Uhtna Põhikooli projektijuht Jaana Kangro